Training

Kursus i forsøgsplanlægning

Ingen planlagt, dato ikke fastsat.

Tid: Emne:
8.00 - 8.20 Eksempel der leder til et forsøg.
8.20 - 9.30 Simple planer. Screening.
Hvad går metoden ud på? Hvad er målet? Hvordan kommer man i gang med simple eksperimenter.
9.30 - 10.05 Vekselvirkning.
Hvad er det?
Hvordan håndteres det i et eksperiment.
10.05 - 10.20 Pause
10.20 - 11.00 Brainstorming 1.trin
Kanon - case start
11.00 - 11.30 Robust design
Støjfaktorer, hvordan tilpasser vi det til et eksperiment?
11.30 - 12.00 Brainstorming resumé
Valg af fælles model for eftermiddagens eksperiment
12.00 - 12.45 Frokost pause
12.45 - 13.20 Valg af en test plan. Step 2
13.20 - 13.45 Analysere resultaterne?
Lim eksempel. Muligheder og begrænsninger
13.45 - 14.10 Gennemgang af flere forsøgsplaner
Muligheder og begrænsninger
14.10 - 15.00 Introduktion af programmet OptiMal-DOE
På computer.
15.00 - 15.15 Pause kaffe.
15.15 - 16.15 Eksperiment 3.step med kanon.
Gruppen udfører et eksperiment med en kanon.
Man kan indstille på parameterne for at finde den bedste kombination.
Hvem kan skyde længst?
Find den bedste kombination og det mulige optimum.
16.15 - 16.45 Eksperiment 3.step med kanon.
Gruppen analysrer resultatet på computer.
Find den bedste kombination og det mulige optimum.
16.45 - 17.00 Résume af dag 1.