Training

Interne kurser i forsøgsplanlægning arrangeres efter behov.

Det anbefales at samle deltagere fra flere funktioner, så der opnås synergi og gensidig forståelse for det fælles mål.
OptMal kan tilbyde:

  • en kort præsentation på en time, det kun meget kort orienterer om begrebet forsøgsplanlægning.
  • 1 dags kursus for mange på tværs i virksomheden.
  • 2 dages kursus med både det generelle og det dybdeborende

 

Vi formidler også kurser i Six Sigma forandringsledelse.

Six Sigma forandringsledelse lægger vægt på helhed, organisation og samspil og effektive resultater.

I Six Sigma indgår tillige en række værktøjer, der hjælper deltagerne til at opnå gode og effektive forbedringer af virksomheden.
Herunder indgår også Forsøgsplanlægning.
Deltagerne på et Green Belt niveau får et kendskab og indlæring som svarende til et en-dags kursus.
Black belt deltagere får udbygget viden med robust design, vekselvirkning, og analyse af varians. - svarende til indholdet i 2 . dags kursus.