OptiMal-DOE

Taguchi

About Taguchi and the evolution of the methology

gtaguchi Mr. G. Taguchi

The Taguchi Methodology is named after mr. G Taguchi from Japan. Taguchi learned about the method in USA. The original works to develop statistical analysis of complex experiments was developed by Lord R.A. Fischer in the 30'ties.

Mr. Fischer established the theory and methodology for modern design of experimentation. The method addresses the principles to follow when you are dealing with many factors influencing your wanted result. The method was quickly recognized and accepted however only slowly dissiminated because of a complex and difficult mathematical analysis of the test results. That is propably why it never was really exploited between engieneers, though mucg training and effort was done to spread the word. Thanks to modern computers and software like OptiMal-DOE it is much easier to handle today.

Taguchi discovered that the complex design models often turned out to be the same and he developed the standard tables we can now take advantage of, read and understand. The matemathics directs the design to a limited set of designs, if the rules in the mathematics shall apply.

Taguchi added the theory of signal to noise analysis (a term wellknown within electronics). With this theory it is further possible in some cases to improve the design to be more robust to random variations - socalled 'robust design'. He also added the linear graphs making it easier to address interaction and how we should plan and calculate it.

Thus we must thank Taguchi for his efforts to make the DOE readily available to more people like technicians.

He also was concerned about the loss for the society, so he introduced the loss function. In a way you can say he motivated us to think zero faults and even more important 'right the first time'.

____________________________________________________________________________________________________

Danish text:

Mr.Taguchi metoden er opkaldt efter Hr. Genichi Taguchi.
Han lærte om Forsøgsplanlægningen i USA, sådan som den var udviklet i 30'erne af Lord R. Fisher

Hr. Fisher grundlagde teorien og metoden for den moderne forsøgsplanlægning gennem effektive eksperimenter,
når vi står overfor mange parametre (faktorer), sådan som det ofte forekommer. Metoden blev anerkendt og kendskabet blev langsomt udbredt. Uheldigvis og på grund af den komplicerede matematik, der var nødvendig for beregning af målingerne,
blev DOE aldrig rigtigt et meget benyttet værktøj for ingeniørerne.

Taguchi opdagede, at de komplekse modeller altid blev til en, han havde set før: Rent matematisk er der et begrænset antal muligheder.
På den baggrund etablerede og beskrev han de konkrete mulige modeller.
Han tilføjede Signal/Støj konceptet for yderligere at forbedre optimeringen af nogle eksperimenter.
Han tilføjede også ideen med de linære grafer, så brugeren også blev bedre i stand til at håndtere det komplicerede begreb
vekselvirkning.
Vi må give Taguchi æren for at stille statistikkernes komplicerede værktøjer til rådighed for teknikkerne.
G. Taguchi er også optaget af det generelle tab for samfundet en uønsket og for stor variation kan medføre.
Det beskriver han i sin Tabsfunktion.

Taguchi_loss

Med anvendelse af Statistisk Forsøgsplanlægning kan teknikkeren forbedre sine produkter og processer væsentligt.

6-sigma_Mot
Six Sigma metoden forudsætter beherskelse af bl. a. Taguchi method of DOE. Se "Black Belt" .

Med Taguchi kan man validere sine processer, som forventet inden for Medicinske og fødevareområdet. FDA.

FORD i USA var det firma, der bragte metoden tilbage til Vesten, efter at de havde opdaget de formidable resultater,
der var opnået hos firmaer som Toyota.

I Danmark blev metoden introduceret af Tony Bendel fra UK. Han blev iviteret til Danmark for at oplære en gruppe af visionære personer fra ITT, Bang & Olufsen a/s, Lego, Grundfos, etc.

Jørgen Larsen og Uffe Fabricius fra B&O påtog sig opgaven at udvikle en dansk version af træningsprogrammet.

De har trænet mere end 500 personer i metoden.

Jørgen Larsen, kvalitetsdirektør ved Bang & Olufsen a/s på det tidspunkt udviklede den vigtige software til at
understøtte metoden og alle beregningerne. Han har kaldt softwaren OptiMal, fordi optimering er hele essensen bag ved
Forsøgsplanlægningen.