OptiMal-DOE

Referencer

Who is using OptiMal DOE?

Design of Experiment is a tool which can be applied within many different industries and processes. In particular you should be observant to the requirements for validation of processes under ISO 9000 §4.9 and the corresponding GMP §820.75

Therefore Design of Experiments is one of the most important tools within the i Six - Sigma program. DMAIC (Analyze can not really be carried out without using DOE in all those cases, where reasonable doubt warrants it use i.e. in relation with physical processes).

DOE can be applied for optimization within all industries aslong as it relates to a pyhisical process. The statistical method can not be absolutely reliable when we are dealing with subjective assesment and human biased processes - human behaviour. Physical processes do not change behaviour as a reaction to impact.

DOE is the most cost effective way to optimize complex relations, where a result is dependant of many factors - in one go.
The method ensures, that you avoid primitive and ineffective trials, where only factor at a time is examined!

DOE using OptiMal-DOE is mandatory for the six sigma strategy.
The specialists must be able to apply an optimization tool as well as al the other statistical methos imcluding SPC.

OptiMal-DOE comprises also 'robust design' analysis.

List of References:

 

Forsøgsplanlægning er et værktøj, der kan anvendes til optimering af en processer inden for mange brancher. Specielt bør man være opmærksom på kravene til validering af specielle processer under ISO 9000 §4.9 og det tilsvarende under GMP §820.75

Forsøgsplanlægning er derfor et af de vigtigste elementer i Six- sigma programmet. DMAIC (Analyze kan ikke rigtig gennemføres uden man tager DOE i brug alle de steder, hvor det med fornuft kan lade sig gøre dvs typisk i forbindelse med fysiske processer)

Forsøgsplanlægning kan anvendes til optimering indenfor alle brancher, når blot der er tale om en fysisk proces. Den statistiske metode kan ikke regnes for sikker, når der tale om subjektive og menneskelige reaktioner. Fysiske processer ændrer ikke adfærd.

Forsøgsplanlægning er den billigste og mest effektive metode, til at optimere komplicerede sammenhænge, hvor et resultat er under indflydelse af mange forhold (kaldet faktorer) på en gang.
Metoden sikrer, at man undlader primitive og ineffektive forsøg, hvor man kun afprøver en faktor ad gangen.

DOE med OptiMal er et helt nødvendigt værktøj for six sigma strategi.
Specialisterne skal kunne bruge et optimeringsværktøj lige så vel som de øvrige statistiske værktøjer herunder SPC.

OptiMal-DOE indeholder også robust design.