Products

Calib

'Calib' is an advanced system to maintain and control the calibration of your equipment, tools, and measurement equipment. 'Calib' is designed to facilitate both in-house and outsourced calibration. ISO 9001 requirements are fulfilled if you apply 'Calib'. 'Calib' applied ensures effective and well documented control with all the equipment.

- Kalibreringssystemet effektiveriserer kalibreringsarbejdet og genfinding af målemidler.
- Calib opfylder ISO kravet til kontrol med måling og prøvning.
- Calib bygger på en database der registrerer samtlige målemidler.
- Calib skelner på status, så du let finder de målemidler, der er kalibrerede til en sporbar reference.

- For hvert målemiddel opsamles der data om kalibrering og måleblad.
- På den måde kender man historien, man opbevarer bevis for formåen og har en sporbar reference.
- Man kan enten selv kalibrere målemidlerne og/eller lade det outsource.

calib_main2

- Instrumentparken kan opdeles på grupper. (letter søgning og genfinding, ref. procedure og usikkerhed)
- Der skelnes på tilstand, status (Kalibreret, ikke kalibreret, Nedgraderet, In-proces, kassseret)
- Der anvendes internt nummer for basen. Derudover er der felter for Service udbyders nummer, og Faste Aktiver samt gl. nummer.
- Der er reserveret felter for basis oplysninger per instrument.
- Der registreres udover selve kalibreringen også omkostningen, så investering og løbende drift er kendt.
- Ved start vises altid de instrumenter, der står lige for kalibrering de næste 30 dage.
- Der kan eksporteres til Excel og HTML både aktuelt behov og alle øvrige views.
- Med indbygget måleblad og grafisk visning af trend fra version 1.70.3
- Kalibreringscertifikater kaldes direkte fra basen. Én udbyder leverer certifikater elektronisk. Ellers linker du dine egne måleblade.
- Udbygget eksport af database indhold til Excel og HTML. fra 2.00.2 19-02-2006
- Batch opdatering efter udvælgelse af dato, interval etc. - alle felter. 2.00.2 19-02-2006
- XP design layout 2.00.2 19-02-2006
- Små ændringer af billed reference opdatering af HELP 2.05.0 02-10-2009
- Radikal opgradering med nyt 'tabel udseende', der har indbygget sortering lookup etc.
- Al oversigt sker fra oversigtsbilledet, hvorfra man kan gå direkte til detaljerne 2.10.0 12-04-2008
- Ændringer i stamdata gemmes i logfil, så der er sporing på dette.
- Vista og Windows 7 tilpasninger og helt ny udgave for Access ADO database. version 3.0.2 1-10-2009

Referencer